top of page

Polityka prywatności

Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania stroną biżuteria.galeriamoya.pl z zastrzeżeniem, o którym mowa w części Konto Użytkownika. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszej strony.

 

I'm the second paragraph in your customer care section. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add details about your policy and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, www.bizuteria.galeriamoya.pl przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),

 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,

 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

 • czas nadejścia zapytania,

 • pierwszy wiersz żądania http,

 • kod odpowiedzi http,

 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony www.bizuteria.galeriamoya.pl nastąpiło przez odnośnik,

 • informacje o przeglądarce użytkownika,

 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi sklep www.bizuteria.galeriamoya.pl
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

GOOGLE Analytic oraz AdWords
 

Strona www.bizuteria.galeriamoya.pl wykorzystuje oprogramowanie Google Analytics oraz AdWords. Oprogramowanie to służy do analizy ruchu użytkowników na stronie w celu jej rozwoju oraz dostosowania oferty do wymagań użytkowników. Oprogramowanie to może zostać również użyte w celach remarketingu.
Dane gromadzone przez oprogramowanie nie jest kojarzone z konkretnymi osobami.

Konto użytkownika
 

Osoby odwiedzające stronę mogą założyć Konto Użytkownika. Dane przetwarzane po założeniu konta:

 • imię i nazwisko

 • adres/-y dostawy (które mogą być adresem zameldowania lub zamieszkania użytkownika)

 • data urodzenia

 • adres e-mail

 • numer telefonu

Administratorem danych osobowych jest Galeria MOYA Magdalena Kucharska z siedzibą we Wrocławiu. Użytkownik może sprawdzić jakie jego dane osobowe są przetwarzane, oraz je zmodyfikować, logując się na swoje konto lub kontaktując się bezpośrednio z administratorem na adres: ps@siedemjeden.com
Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane podmiotom trzecim o ile administrator nie jest do tego zobligowany na podstawie powszechnie obowiązującego prawa w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz.U.2016.0.922 t.j.

bottom of page